Domov    O nas    Kontakt
Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje
Bootstrap Slider
Širimo obzorja, združujemo ljudi!

Ne zamudite

Kontaktni podatki

Društvo za izobraževanje
za tretje življenjsko obdobje

Slomškova ulica 33,
SI - 9000 Murska Sobota

Predsednica društva U3
Danica Flisar,
tel.: 051/358-180,
e-pošta:
danica.flisar@gmail.com

skrbnik portala: Ivan Hanc
e-pošta:
ivan.hanc3b@gmail.com

9 December 2019 


Spoznali smo DRUŽINSKI ZAKONIK


V četrtek, 5. 12. 2019, nam je višja sodnica ga. Marjetica Škerget Logar predstavila Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 5/17, 2¸/18-ZNOrg, 22/19in 67/19-ZMatR-C; v nadaljevanju: DZ), ki se je začel uporabljati 15. 4. 2019, in ki celovito ureja družinska razmerja, in sicer zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost, razmerja med starši in otroki, oblike pomoči države pri težavah partnerskega in družinskega življenja, ukrepe za varstvo koristi otroka ter preživljanje, posvojitev, podelitev starševske skrbi sorodniku, rejništvo in skrbništvo za otroke in odrasle osebe, ki potrebujejo posebno varstvo (1. člen DZ).

Iz predstavitve DZ med drugim izhaja, da se je razširila pristojnost sodišč, hkrati pa je predavateljica pojasnila, v katerih zadevah so za odločanje pristojna okrožna in v katerih okrajna sodišča, oziroma v katerih zadevah je za odločanje še vedno podana pristojnost centrov za socialno delo. Zanimivi novoti sta pristojnost notarjev v zvezi s sklenitvijo predporočne pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, ki se hrani pri notarju, vpiše pa v register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij (85. do 94. člen ZD), kakor tudi v zvezi s sklenitvijo sporazumne razveze zakonske zveze, seveda pod pogoji, določenih v zakonu (97. Člen DZ).

Predavateljica je tudi odgovorila na vprašanja slušateljev, ki so se nanašala predvsem na določbe DZ v zvezi z varstvom in zaščito pravic odraslih.

Zapisala Irma Wolf