Domov    O nas    Kontakt
Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje
Bootstrap Slider
Širimo obzorja, združujemo ljudi!

26 Februar 2019 

VABILO NA ZBOR ČLANOV

VABILO

Vabimo  te  na redni  zbor članov v četrtek, 7. marca 2019, ob 16. uri, v prostorih restavracije ZVEZDA v Murski Soboti.

PREDLOG  DNEVNEGA  REDA:
1.  Otvoritev zbora članov in pozdrav  predsednice
2.  Predlog dnevnega  reda, razprava o predlogu in potrditev dnevnega  reda
3 . Izvolitev verifikacijske komisije
4.  Izvolitev del. predsedstva: predsednika in dveh članov
5.  Izvolitev zapisnikarja in dveh  overovateljev 
6.  Poročila
     -  Poročilo verifikacijske komisije 
     -  Poročilo predsednice o delovanju društva v preteklem  letu
     -  Poročilo o finančnem poslovanju v letu  2018
     -  Poročilo nadzornega odbora
     -  Poročilo častnega  razsodišča
7.  Razprava  in glasovanje   o poročilih
8.  Predlog programa dela   in finančnega načrta za leto 2019  
9 . Razprava  in  potrditev  obeh aktov 
10. Predlogi,  pobude in  razno
  
Pred uradnim delom zbora članov se nam bo predstavil naš foto krožek s kratkim predstavitvenim filmom. Po končanem  zboru te vabimo na družabno srečanje z glasbo, ki bo posvečeno tudi  8. marcu-prazniku žena.

Prosimo, prijavite udeležbo: po E- pošti, na GSM 051 358 180, ali osebno v času dežurstva v ponedeljek od 9. do 11. ure.

Člani, ki še niste plačali članarine za leto 2019, opravite svojo dolžnost na zboru ali ob ponedeljkih v času dežurstva.

VLJUDNO VABLJENI  IN LEPO POZDRAVLJENI !

V  Murski Soboti,  27. 2. 2019                                                     
Upravni  odbor